کلیات فرآیند جوش لیزر

توضیحات پروژه

 

     از سال 1962 به بعد گزارش های متعددی در زمینه کاربردهای متالورژیکی لیزر از جمله جوشکاری موجود است. اولین عملیات جوشکاری لیزری در سال 1963 و برای جوشکاری لب به لب ورق های فولادی با استفاده از لیزر پالسی یاقوت گزارش شده است. در سال 1965 سيستم های ليزری به وجود آمدند كه برای جوشكاری در مدارهای الكترونيك، درون لوله های خلاء و در ساير كاربردهای خاص كه فناوری های مرسوم آن زمان قادر به ايجاد مناسب آنها نبودند، استفاده شدند. به دليل محدوديت توان موجود، تا 1970 جوشكاری ليزری محدود به لیزرهای پالسی برای مواد با ضخامت كم و سرعت پايين بودو تنها پس از آن از لیزرهای با توان بالا و پیوسته نیز در جوشکاری مورد استفاده قرار گرفتند. در سال 1971 وجود حالت جوشکاری نفوذی یا سوراخ کلیدی در تابش اشعه لیزر یا پرتو الکترونی در جوشکاری با پرتوی لیزری (LBW) و نیز جوشکاری با اشعه الکترونی (EBW) گزارش شد. در واقع ایجاد سوراخ کلید در فلزات، در شدت های بالای لیزر (MW/cm3) امکان پذیر است و در نتیجه سوراخ کلید نیاز به زمانی کافی برای به وجود آمدن دارد و به آسانی در جوشکاری لیزر پالسی ایجاد نمی شود. از سال های 1971 تا 1972 به بعد استفاده از لیزرهای CO2 پیوسته این مسیر را تغییر داد. جوش هایی با نفوذ کامل در ضخامت های بالا از فولاد زنگ نزن مشابه اتصالات جوشی ایجاد شده با فرایند جوشکاری پرتوی الکترونی (EBW) در حالت سوراخ کلیدی ایجاد شدند. این تحقیقات در کشورهای ژاپن، آلمان و انگلستان انجام شدند. پیشرفت های بعدی در جوشکاری لیزری CO2 بر بهینه‌سازی بیشتر، منابع لیزر، افزایش کیفیت باریکه لیزر و فهم اندرکنش طراحی اتصال، سرعت جوشکاری، تمرکز اشعه و اثرات پلاسما در جوش پذیری متمرکز شد. مطالعات در این زمینه تا توان های 12 -15 KW ادامه یافته است. جوشکاری با Nd: YAG به علت کم بودن طول موج آن و کاهش باز تابش از مواد فلزی استفاده بیشتری نسبت به CO2 می تواند داشته باشد. امروزه لیزر در حوزه فرآوری مواد کاربردهای زيادی یافته است. جوشكاری با استفاده از ليزر به عنوان يك فناوری جديد در سال های اخير كاربردهای بسيار وسيعی در صنايع مختلف از قبيل صنایع خودروسازی، نظامی، هوافضا، کشتی سازی، الکترونیک و غيره پيدا نموده است. در سال های آینده استفاده از لیزرهای دیودی پیشرفت های زیادی را در جوشکاری لیزر ایجاد خواهد کرد.

 

جزئیات پروژه

  • مشتریان: جوش لیزر
  • تاریخ: یکشنبه, 25 آبان 1399