تعمیر و بازسازی قطعات و قالب های صنعتی با جوش لیزر

توضیحات پروژه

 

تعمیر و بازسازی قطعات و قالب های صنعتی با جوش لیزر

 

این امکان را دارد تا انواع قالب ها و قطعات صنعتی در گرید های مختلف را تعمیر و بازسازی نماید. با بهره گیری از آزمونهای غیر مخرب متناسب با نوع کار جهت تعیین نوع، موقعیت و ابعاد دقیق عیوب، دستورالعمل لازم جهت جوشکاری تعمیری با لیزر را مستند سازی  کند و در نهایت با انتخاب صحیح فلز پرکننده و پارامترهای جوشکاری لیزر تعمیری، قطعه مورد نظر را بازسازی می کند.

 

جزئیات پروژه

  • مشتریان: جوش لیزر
  • تاریخ: دوشنبه, 26 آبان 1399